Memòria Delta
832
page-template-default,page,page-id-832,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.1,language-ca,select-theme-ver-5.2.1,ajax_leftright,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,menu-animation-underline,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

HISTÒRIC DEL PROJECTE

Delta Art Residències és un projecte de l’associació Es Far Cultural (Menorca) i Jiser Reflexions Mediterrànies (Barcelona) que neix al 2020 amb la participació del Centre d’Art Le Lait (Albi) amb l’objectiu de crear una xarxa cultural entre entitats vinculades als territoris euroregionals, propiciar la investigació i creació artística d’artistes de les Illes Balears, Catalunya i Occitània i, finalment, potenciar i difondre les pràctiques artístiques desenvolupades a Menorca.

La primera edició, titulada Delta, fou impulsada per Es Far Cultural, Jiser Reflexions Mediterrànies i el Centre d’Art Le Lait i comptà amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Institut Ramon Llull i la col·laboració del Consell Insular de Menorca, l’Ajuntament d’Alaior, el Centre Cívic Guinardó i Fundació Baleària.

Delta consistí en una residència a la Casa d’Artistes (Menorca) durant els mesos d’agost i setembre de 2020, en la qual hi van participar Marina Ribot Pallicer i Marta Grimalt (Illes Balears), Roc Domingo Puig i Juan David Galindo (Catalunya) i Célie Falières i Darla Murphy (Occitània). Els projectes resultants es varen mostrar en una exposició col·lectiva itinerant que passà pel Centre Cultural de Sant Diego (Alaior), galeria virtual del Centre d’Art Le Lait i el Centre Cívic Guinardó (Barcelona).

La segona edició, titulada Illa, es va dur a terme al 2021 amb la participació de Jiser Reflexions Mediterrànies (Barcelona), El Konvent (Berguedà) i La Providence Centre Catalan d’Art Vivant (Ille sur Têt). Comptà amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i la col·laboració del Consell Insular de Menorca, Fundació Baleària i Ràdio Far.

A diferència de la primera edició, Illa es transformà en una residència itinerant i transfronterera que començà a la Casa d’Artistes, continuà a El Konvent i acabà a La Providence CCAV. La particularitat d’aquesta edició fou donar rellevància als processos d’investigació i creació artístics a través d’una mostra dels projectes en procés al final de cada etapa de la itinerància. L’objectiu de generar aquests espais, en els quals l’artista s’ha d’exposar (mai més ben dit) i dialogar amb el públic, és apropar l’art contemporani al públic general, fer-lo terrenal i a l’abast de tothom. En aquesta edició hi van participar Biel Llinàs (Illes Balears), Alba Rihe (Catalunya) i Laëtitia Lazizi (Occitània).

Aquesta serà la tercera edició del projecte i, novament, ho fem amb novetats. Mantenint dos dels vèrtexs del triangle a Menorca i Ille sur Têt, Delta fa un gir al mediterrani i diposita el seu tercer apex a l’Argentiera (Sardenya) amb l’objectiu d’impulsar la internacionalització d’artistes de les Illes Balears i de donar a conèixer Menorca en el panorama artístic internacional. Així és que obrim la convocatòria per a participar del projecte Immaterial. 3ª edició de Delta Art Residències.

STORIA DEL PROGETTO

Delta Art Residences è un progetto dell’associazione Es Far Cultural (Menorca) e Jiser Reflexions Mediterrànies (Barcellona) che nasce nel 2020 con la partecipazione del Le Lait Art Center (Albi) con l’obiettivo di creare una rete culturale tra entità legate ai territori euroregionali, al fine di promuovere la ricerca e la creazione artistica di artisti provenienti dalle Isole Baleari, della Catalogna e dell’Occitania e, infine, per promuovere e diffondere le pratiche artistiche sviluppate a Minorca.

La prima edizione, intitolata Delta, è stata promossa da Es Far Cultural, Jiser Reflexions Mediterrànies e Le Lait Art Center con il sostegno di Euroregion Pyrenees Mediterrània, Institut Ramon Llull e la collaborazione del Consell Insular de Menorca, Alaior City Council, il Centro Civico Guinardó e la Fondazione Baleària.

Delta è stata una residenza presso la Casa d’Artistes (Minorca) nei mesi di agosto e settembre 2020, in cui hanno partecipato Marina Ribot Pallicer e Marta Grimalt (Isole Baleari), Roc Domingo Puig e Juan David Galindo in Catalogna) e Célie Falières e Darla Murphy (Occitania). I progetti finali sono stati presentati in una mostra collettiva itinerante che ha attraversato il Centro Culturale di Sant Diego (Alaior), la galleria virtuale del Centro d’Arte Le Lait e il Centro Civico Guinardó (Barcellona).

La seconda edizione, intitolata Illa (Isola), si è svolta nel 2021 con la partecipazione di Jiser Reflexions Mediterrànies (Barcellona), El Konvent (Berguedà) e La Providence Catalan Centre for Living Art (Ille sur Têt). Ha il sostegno dell’Euroregione Pirenei-Mediterranei e la collaborazione del Consell Insular de Menorca, Fundació Baleària, Ràdio Far.

A differenza della prima edizione, Illa è stata trasformata in una residenza itinerante e transfrontaliera iniziata alla Casa d’Artistes, proseguita a El Konvent e terminata a La Providence CCAV. La particolarità di questa edizione è stata quella di dare risalto ai processi di ricerca e creazione artistica attraverso un’esposizione dei progetti in corso al termine di ogni fase del percorso. L’obiettivo è generare in questi spazi in cui l’artista deve esporre e dialogare con il pubblico, avvicinare l’arte contemporanea al grande pubblico per renderla terrena e accessibile a tutti. In questa edizione hanno preso parte Biel Llinàs (Isole Baleari), Alba Rihe (Catalogna) e Laëtitia Lazizi (Occitania).

Questa sarà la terza edizione del progetto e, ancora una volta, lo faremo con delle novità. Mantenendo due dei vertici del triangolo, a Minorca e Ille sur Têt, Delta fa una svolta nel Mediterraneo e deposita il suo terzo vertice all’Argentiera (Sardegna) con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione degli artisti delle Isole Baleari e di portare Minorca sulla scena artistica internazionale. Apriamo così il bando per partecipare al progetto Immaterial. 3a edizione di Delta Art Residences.